PO Generalforsamling 3. oktober 2021

Klubhus med ny overdækning

Formandens beretning og det efterfølgende referat fra Generalforsamlingen, afholdt i Borrens spejlsal, den 3/10, 2021 er udsendt til alle medlemmer. Ekstra kopier kan rekvireres ved henvendelse til formanden.

 

Følgende blev på mødet og efterfølgende aktiveret:

 

Ledelse:

Formand: Finn L

Næstformand: JanT   

Kasserer: Finn C.

Sekretær Søren N.

Suppleanter: Ingen

Revisor: Hanne

 

Spilleudvalg: Finn L, Jan T., Søren N., Finn C

Vedtægtsudvalg: Finn L., Jan T. 

Festudvalg: Lisbeth koordinerer deltagere i festusvalget.

ForsyningsudvalgJan P. og Tove

Vinterpetanque tovholder: Lisbeth

Træning: Jan T.

 

Kvartetspil:

Spilleudvalg

 

Spilledage:

April-Oktober.

Tirsdage og Søndage kl. 14:00-16:00.

November-Marts:

Søndage kl. 10:00-12:00 og Tirsdage  kl. 13:00-15:00

 

Årskontingent: kr.350 helårligt, til betaling senest 31/3, 2022.

 

Vedtægter, Klik her